Sneak peek #1

3 comments

Hi there! You know, I always love to take a look into people’s lives… see what people are doing in a normal week… that’s why I wanted to start this categorie on my blog! From now on I’ll show you guys a sneak peek of my life every week.

So let’s take a look in my past week!

Hallo allemaal! Weet je, ik vind het altijd super leuk om bij mensen binnen te kijken in hun leven… zien wat ze doen in een gewone week… daarom wou ik ook deze categorie starten op mijn blog. Dus vanaf nu toon ik jullie een beetje van mijn leven iedere week. 

Dus laten we een kijkje nemen naar afgelopen week! 

img_1988

Monday my hubby made this amazing meal by Pascale Naessens. It’s salmon baked in homemade harissa with spinach prepared in the oven. So delicious.

Maandag maakte mijn liefje een fantastisch gerechtje van Pascale Naessens. Zalm gemarineerd in huisgemaakte harissa en klaargemaakt met spinazie in de oven. Superlekker.

IMG_1994.jpg

My first Nespresso order was delivered. I ordered a complete set of 250 capsules with a presentation box, which is perfect for storage – and has a cheat sheet with all the different coffees. Love it!

Mijn eerste Nespresso bestelling was geleverd. Ik bestelde een complete set van 250 capsules met een presentatiedoos, wat perfect is om de capsules op te bergen – plus het heeft een spiekbriefje met alle verschillende soorten koffie. Super!

img_1995

How pretty is this orchid?! I love that this is a plant from last year and now it’s blooming again. I just cannot wait ’till spring and see how all the plants and flowers bloom again. The colours, the smell,… I just love it.

Hoe mooi is deze orchidee?! Ik vind het echt super leuk dat dit een plant is van vorig jaar en dat ze nu opnieuw in bloei is… Ik kan echt niet wachten tot het terug lente is en om te zien hoe alle planten en bloemen terug in bloei komen. De kleurtjes, de geuren, …. I love it. 

img_2005

On tuesday I got a bit sick. It’s been in my body for a few weeks, but I never really got very sick. But on tuesday I just felt so bad, I couldn’t think straight anymore. So I went home early from work and that’s something I really don’t like doing, especially when there still is loads of work to do…

Op dinsdag werd ik wat ziek. Het hangt zo al een tijdje te sluimeren in mijn lichaam, maar ik werd nooit echt heel ziek. Maar op dinsdag voelde ik me zo slecht, ik kon gewoon niet meer nadenken. Dus ging ik vroeger naar huis van het werk en dat is iets dat ik echt niet fijn vind om te doen, zeker niet wanneer er nog veel werk te doen is… 

On wednesday I was still feeling sick, but I went to work for half a day… the other half I worked from home and watched the Gilmore Girls with an amazing cappucino. This really makes my day.

Op woensdag was ik nog steeds ziek, maar ik ging toch een halve dag werken en nadien werkte ik nog wat van thuis uit en keek ik naar The Gilmore Girls met een heerlijke cappucino! Dit maakt echt zo mijn dag, al die heerlijke koffies. 

IMG_2019.jpg

I wanted to feel productive, so I finished a blogpost about my new Furla bag. Do you guys have the same? Everytime I’m sick, I feel so bad about being sick and not going to work, that I want to do even more stuff than normal.

At night I watched the movie Inside Out. Really, this was such a great movie! I found this one to be the best Pixar Movie after Finding Nemo. Seriously. Loved it. It was such a great story and a good way to bring how the little radars in our heads work. Really, one of the best animated movies I’ve seen the last couple of years.

Ook al voelde ik me niet erg goed, ik wou me productief voelen en dus werkte ik een blogpost af over mijn nieuwe Furla tas. Hebben jullie dat ook? Iedere keer als ik ziek ben  voel ik me zo schuldig over het ziek zijn en niet kunnen gaan werken, dat ik dan nog meer wil doen dan anders. 

‘s Avonds keek ik naar de tekenfilm Inside Out. Serieus, dit was zo’n goede film! Voor mij was dit echt de beste Pixar film sinds Finding Nemo. Zo’n leuk verhaal en ook op zo’n leuke manier gebracht hoe de radartjes in ons hoofd werken. Zeker een van de beste animatiefilms die ik de afgelopen jaren gezien heb. 

IMG_2028.jpg

Friday morning I was feeling better, so I decided to take a shot at filming my first YouTube video. Man, was this an awkward experience.

After noon I started to feel sick again and I had to lay down in bed for the rest of the day. Reading a book and sleeping. So much fun. Yeej. At least I finished the book… I read The Solitude of Prime Numbers by Paolo Giordano. The book started good, but I’m not that positive on the whole story.

Vrijdagochtend voelde ik me wat beter, dus besloot ik om eens te proberen mijn eerste YouTube filmpje op te nemen. Man, was dit een vreemde ervaring. 

‘s Middags werd ik weer ziek en moest ik een hele middag in bed liggen. Boekje lezen en slapen. Leuk. Maar toch het boek kunnen uitlezen.. Ik las ‘De eenzaamheid van de priemgetallen’ van Paolo Giordano. Het boek begon goed, maar ik ben er niet super enthousiast over. 

Friday started a bit better… I wasn’t feeling as sick as before and so I decided to put on some make-up, that always makes me feel better! And I took the opportunity to start filming my first YouTube video. It felt really awkward the first time, but I’m quite happy about the result. No, I’m no professional, but hey, you got to start somewhere. After filming I got sick again, so I rested together with my pal Stephen.

Vrijdag begon beter… Ik voelde me niet meer zo ziek als de dagen ervoor, dus besloot ik om wat make-up op te doen – dat doet me altijd beter voelen! En ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn eerste filmpje op YouTube te filmen. ‘t Voelde echt heel onnatuurlijk aan in het begin, maar ‘k ben wel best tevreden met het resultaat. Neen, ver van een professional, maar je moet ergens beginnen hé. Wellicht was het filmen toch een beetje teveel, want nadien voelde ik me terug erg ziek en dus bracht ik de hele middag door met Stephen in de zetel.

img_2041

Saterday was filled with mails and editing. We’re looking for a Shiba Inu puppy, but we don’t want one from a puppymill… so it takes a lot of effort to mail every breeder and ask if we can be put on their waiting list. So far we have three appointments for a screening! Oh, the result of my first YouTube video you can watch here!!!

Zaterdag was gevuld met voornamelijk mailen en editen van mijn filmpje. We zijn op zoek naar een Shiba Inu puppy, maar we willen geen uit de broodfok… dus het vraagt wel wat moeite om iedere fokker te contacteren en te zorgen dat we op een wachtlijst komen. Tot zo ver hebben we drie afspraken voor een screening!
Oh, en het resultaat van mijn eerste YouTube video kan je hier zien!!!

img_2050

Sunday was such a lazy day. I practiced my beach wave curls and ended up with three burns. But happy with the result! In the late afternoon we went for a walk with Stephen and I read some Tokyo Ghoul. So that was it for this week! Hope you enjoyed it. How did your week go?

Zondag was een luie dag. Ik oefende om beach waves in mijn haar te krijgen en eindigde met drie brandwonden. Maar wel tevreden met het resultaat! In de late namiddag gingen we even met Stephen wandelen en nadien las ik in Tokyo Ghoul. Zo, dat was dat voor deze week! Hopelijk vonden jullie het een fijne week. Hoe ging die van jullie?

Love,
K.

Advertisements

3 comments on “Sneak peek #1”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s