Sneak peek #2

No comments

Another week has gone by so quickly. It feels like just yesterday, posting my first sneak peek… It’s been a calm week, since it’s been raining constantly and I had to work all week. So just another peek in the ordinary worklife. But hey, that’s life right!

Alweer een week voorbij. Opnieuw supersnel. Het is precies nog maar van gisteren geleden dat ik mijn eerste sneak peek online zette… Het was echt een kalme week deze week, het regende vrijwel aan één stuk door en ik moest de hele week werken. Dus een blik op het leven van de gewone werkmens. Maar ook dat hoort bij het leven!

My spare time this week was mostly filled with reading. I was feeling a bit overworked and since I struggled with a burn-out last year, I needed to take time to relax and clear my mind. Reading always does the trick! Also, I signed in for a Kobo Plus arrangement, where I can read as many books as I want for € 9,99 a month, which is great for me because I read a lot! But I still enjoy reading ‘normal’ books as well and especially graphic novels. This week I read three Tokyo Ghoul volumes!

Mijn vrije tijd deze week was vooral gevuld met lezen. Ik voelde me wat overwerkt en omdat ik vorig jaar te kampen had met een burnout, besloot ik om wat tijd te nemen om te relaxen en mijn hoofd leeg te maken. Lezen is hiervoor mijn favoriete bezigheid. Ik nam trouwens deze week een abonnement op Kobo Plus, waarbij ik voor € 9,99 per maand zoveel kan lezen als ik wil. Toch lees ik ook nog graag gewone boeken, en zeker graphic novels. Deze week las ik drie volumes van Tokyo Ghoul! 

On tuesday it was just so cold outside. Another opportunity to wear my favourite coat, my leopard faux fur from Zara! Really really really love this coat so much and it’s been a staple past winter. I’ll probably keep wearing this one all year round for colder days. But since I’ve been longing for spring so much the last couple of weeks, I decided on wednesday to wear white lace shorts – with stockings – and a blouse. Yes, maybe to cold for this time a year, but I really needed the spring-feeling.

Op dinsdag was het zo koud buiten! Maar wel een uitgelezen dag om mijn favoriete jas te dragen, mijn luipaardprint jas van Zara! Echt, ik hou zoveel van deze jas. Hij is een vaste waarde geweest in mijn garderobe afgelopen winter, en wellicht blijf ik hem het hele jaar door dragen op koudere dagen. Maar omdat ik de afgelopen weken ook zo verlangde naar de lente, besloot ik om woensdag een witte kanten short aan te trekken – met nylonkousen onder – en een bloesje. Jup, te koud voor deze periode van het jaar, maar ik had het nodig.

The rest of the week was filled with the same old – great food, great coffee, great books – and I got really relaxed. Especially on friday! It was such a good day at work, getting things done, feeling in control, making the difference. A great way to start the weekend!

De rest van de week was maar gewoontjes – lekker eten, lekkere koffie en heerlijke boeken – en ik raakte helemaal ontspannen. Zeker op vrijdag! Het was echt een goede dag op het werk, waar ik dingen gedaan kreeg, alles onder controle had en een verschil kon betekenen. Een leuke manier om het weekend te beginnen!

On saturday we had dinner with family. Before we went in, we stopped to take some outfit pictures – which you will see next saturday on my blog! It was a really great afternoon and at night we stayed at home and watched some TV. On sunday we had to work in the garden, but since it didn’t stop raining – again – we couldn’t do anything. Instead we went to the store and bought some plants for the bathroom. Really happy with the outcoming!

Op zaterdag hadden we een etentje met familie. Voor we erheen gingen stopten we om wat outfitfoto’s te nemen – die zullen verschijnen op de blog volgende zaterdag! Het was echt een toffe middag en ik heb zoveel gelachen! ‘s Avonds bleven we gewoon thuis en keken we wat TV. Op zondag was het plan om in de tuin te werken, maar omdat het maar niet stopte met regenen – alweer- kon er niet veel gebeuren. In de plaats dan maar naar de plantenwinkel om wat plantjes voor de badkamer. En echt zo tevreden met het resultaat!

So, this was my week… Nothing special and it feels a bit boring to share this, but it’s reality. Some weeks are very fun and exciting and others are just very calm and that’s really great as well!

Zo, dit was mijn week… Niets speciaal en het voelde en beetje saai aan om dit te delen, maar dit is ook realiteit! Sommige weken zijn echt super spannend en plezant en andere weken zijn gewoon heel kalm en dat is ook fantastisch! 

Love,
K.

 Bron foto: Unsplash
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s